Zajęcia edukacyjne realizowane są w systemie dziennym lub wieczorowym w wymiarze godzin dydaktycznych.
Ilość godzin uzależniona od tematyki wykładów.
Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy lub w przypadku grup zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego wykład (szkolenie). Termin realizacji szkoleń uzależniony jest od zgłoszeń zainteresowanych.
Moduły tematyczne edukacji (szkoleń)
 • strata bliskiej osoby – proces żałoby u dzieci i dorosłych
 • formy wsparcia społecznego osobom osieroconym po stracie najbliższych dzieci i dorosłych
Edukacja zdrowotna  i  działania profilaktyczne w zakresie
 • towarzyszenie w chorobie bliskich
 • specyfika opieki nad chorym w domu
 • jakość życia w chorobie nowotworowej
 • rola osoby sprawującej opiekę w przeciwdziałaniu powikłaniom u osoby leżącej
 • sposób zorganizowania pomieszczenia dla osoby chorej w określonych jednostkach chorobowych
 • rola edukacji zdrowotnej w odniesieniu do rodziny pacjenta
 • specyfika pielęgnowania pacjenta w domu
 • pacjent jako podmiot opieki
 • określenie barier komunikacyjnych pojawiających się w kontakcie z pacjentem i jego rodziną, grupą społeczną
 • określenie zasad porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną
 • charakterystyka postaw pacjentów w obliczu choroby
 • rola rodziny w sprawowaniu opieki nad chorym
 • charakterystyka pojawiających się problemów
 • poszanowanie godności człowieka- pacjenta i jego decyzji
 • diagnozowanie potrzeb pacjenta w środowisku domowym przez bliskich, opiekuna
 • rola opiekuna w zaspakajaniu potrzeb biologicznych pacjenta: potrzeby życiowe człowieka, potrzeba czystości, czynniki warunkujące występowanie potrzeb