Firma Ubezpieczeniowo-Edukacyjna mgr Irena Dratwa zaprasza na odpłatne wykłady (szkolenia) edukacyjne, konsultacje indywidualne z dorosłymi i dziećmi funkcjonującymi w normie zdrowotnej lub na pograniczu zdrowia i choroby.

Realizowane  zadania  zmierzają do:

 • zarządzania szeroko rozumianym zdrowiem publicznym,
 • znajomością założeń systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej,
 • edukacji z zakresu wsparcia  w chorobie jako sytuacji trudnej,
 • edukacji z zakresu wsparcia w żałobie dorosłych i dzieci,
 • edukacji  w zakresie rozpoznawania potrzeb, planowania opieki pielęgnacyjnej nad bliskimi.

W ofercie edukacyjnej (szkoleniowej) znajdują się propozycje dotyczące możliwości poszerzania, uzupełniania wiedzy i umiejętności, które przekładają się na realną poprawę jakości życia osób chorych jaki i podopiecznych zmagających się z przewlekłymi chorobami swoich bliskich, osób niesamodzielnych, seniorów.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do:

 • osób indywidualnych,
 • pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia,
 • osób przygotowujących się do wyjazdu zagranicę do sprawowania opieki w domu pacjenta,
 • agencji pośrednictwa opieki na chorymi,
 • pracowników niemedycznych i medycznych PCK, opieki społecznej, wolontariuszy.

Celem szkolenia jest :

 • przygotowanie uczestników do poprawnego sprawowania opieki nad bliskimi lub podopiecznymi,
 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w sprawowaniu indywidualnej opieki przez członków rodziny lub opiekunów medycznych, niemedycznych.

Co w znaczny sposób przyczyni się do poprawienia jakości życia osób chorych i sprawujących opiekę nad nimi.

Oferta edukacyjna ukierunkowana jest również do:

 • dzieci i młodzieży,
 • nauczycieli, opiekunów i wychowawców w zakresie:
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • oświaty zdrowotnej,
 • edukacji zdrowotnej na pograniczu zdrowia i choroby,
 • śmierci i żałoby.

Możliwość planowania i realizowania projektów w zakresie edukacji społecznej.

Celem zajęć edukacyjnych jest:

 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,
 • promocji i edukacji zdrowotnej,
 • realizacji zadań, które zmierzają do zarządzania szeroko rozumianym zdrowiem publicznym