Mgr Irena Dratwa – doktorantka  Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego.

Magisterium w specjalnościach :

 • pracownik służb medycznych,
 • pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna

Wydział pedagogiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w  Opolu. Absolwentka  Instytutu  Pielęgniarstwa  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Studia podyplomowe w specjalności – przygotowanie w zakresie  psychologiczno- pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania przedmiotu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uczestniczka i prelegentka konferencji:

 • Wydział pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 2014

Konferencja popularno-naukowa pt: Samowychowanie do dojrzałej dorosłości wygłoszenie prelekcji pt: "Czy poczucie sensu życia jest warunkiem godnej starości?"

 • Uniwersytet Opolski 2015:

I Ogólnopolska konferencja naukowa pt: Różne oblicza terapii - teoria i praktyka wygłoszenie pracy pt: "Strategie interwencji wsparcia społecznego dla osób osieroconych."

 • Uniwersytet opolski 2016 :

I seminarium o rodzinie pt: Obraz współczesnej rodziny wygłoszenie prelekcji pt: "Rola rodziny w obliczu choroby i śmierci jej członków."

Pracownik ochrony zdrowia, wieloletni wykładowca przedmiotów medycznych min:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Opieka i wsparcie osoby starszej,
 • Zdrowie Publiczne,
 • Edukacja i promocja zdrowia,
 • Gerontologia,
 • Zarys  psychologii, pedagogikii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • Komunikacja personalna,

W Szkołach Policealnych dla dorosłych.